निविदा

निविदा
 

 

Tender No.HeaderDescriptionFrom DateTo DateFrom TimeTo TimeAction
252CIRCULAR FOR QUOTATION FOR GROUND DEVELOPMENT FOR STBSVTCIRCULAR FOR QUOTATION FOR GROUND DEVELOPMENT FOR STBSVT09/12/202215/12/202210:0017:00Download  CIRCULAR FOR GROUND DEVELOPMENT FOR STBSVT 08122022
253CIRCULAR FOR QUOTATION FOR SPORT MATERIAL FOR STBSVTCIRCULAR FOR QUOTATION FOR SPORT MATERIAL FOR STBSVT09/12/202215/12/202210:0017:00डाऊनलोड  SCHEDULE A FOR SPORT MATERIAL 08122022
251CIRCULAR FOR QUOTATION REGARDING SUPPLY OF CLEANING MATERIAL FOR STBCETCIRCULAR FOR QUOTATION REGARDING SUPPLY OF CLEANING MATERIAL FOR STBCET08/12/202215/12/202210:0017:00डाऊनलोड  QUOTATION FOR THE SUPPLY CLEANING MATERIAL FOR STBCET 06122022

 

 

Tender No.HeaderDescriptionFrom DateTo DateFrom TimeTo TimeAction
183श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता मेस विभागात विविध भांड्यांची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता मेस विभागात विविध भांड्यांची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.30/07/202203/08/202210:0017:00 Download CIRCULAR FOR MESS POTS 29072022
185श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता मेस विभागात डिफ्रिजची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता मेस विभागात डिफ्रिजची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.30/07/202203/08/202210:0017:00Download CIRCULAR FOR MESS DEFRIJATOR 29072022
186श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता प्रशासकीय इमारत व वस्तीगृह इमारतीमध्ये प्लंम्बिंग कामासाठी विविध साहित्याची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता प्रशासकीय इमारत व वस्तीगृह इमारतीमध्ये प्लंम्बिंग कामासाठी विविध साहित्याची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.30/07/202203/08/202210:0017:00 Download CIRCULAR FOR PLUMBING MATERIAL 29072022
187श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता वस्तीगृह इमारतीमध्ये समक्ष पाहणी करून प्लंम्बिंग कामासाठी व सोलार युनिट सर्व्हिसिंग करणेसाठी अनुभवी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने इच्छुक कंत्राटदार धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विदयालय,तुळजापूर करिता वस्तीगृह इमारतीमध्ये समक्ष पाहणी करून प्लंम्बिंग कामासाठी व सोलार युनिट सर्व्हिसिंग करणेसाठी अनुभवी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने इच्छुक कंत्राटदार धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत.30/07/202203/08/202210:0017:00 Download CIRCULAR FOR PLUMBING & SOLAR WROK 29072022
180QUOTATION FOR THE SUPPLY OF XEROX MACHINE FS6530 MFP TONER KIT AND KM2030 TONER INK.QUOTATION FOR THE SUPPLY OF XEROX MACHINE FS6530 MFP TONER KIT AND KM2030 TONER INK.26/07/202203/08/202210:0017:00 Download CIRCULAR FOR SUPPLY OF XEROX MACHINE TONER & INK 22072022
181QUOTATION FOR THE 03 WATER COOLER REPAIR/PARTS REPLACEMENT AND MAINTENANCE.QUOTATION FOR THE 03 WATER COOLER REPAIR/PARTS REPLACEMENT AND MAINTENANCE.26/07/202203/08/202210:0017:00 Download CIRCULAR FOR THE WATER COOLER REPAIR 22072022
X